Z důvodu změny názvu naší základní školy přecházíme na novou webovou stránku.

Nová webová stránka naší školy je http://www.zsvychodni.cz                                    pro přesměrování klikněte zde.