EU peníze školám

EU peníze školám
 

Naše základní škola zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro:
Ročník Předmět Vzdělávací oblast Autor, kontakt
6. - 8. Německý jazyk
EU-9-1 až EU-9-20
Jazyk a jazyková komunikace Dita Špačková
zs-seifertova@centrum.cz
6. - 9. Matematika
EU-9-21 až EU-9-40
Matematika a její aplikace Mgr. Susanna Simonyan
zs-seifertova@centrum.cz
8. - 9. Anglický jazyk
EU-9-41 až EU-9-60
Jazyk a jazyková komunikace Bc. Barbora Louková
zs-seifertova@centrum.cz
6. - 9. Zeměpis
EU-10-1 až EU-10-20
Člověk a příroda Bc. Vladimíra Juricová
zs-seifertova@centrum.cz
6. - 7. Fyzika
EU-10-21 až EU-10-40
Člověk a příroda Ing. Miroslav Škoda
zs-seifertova@centrum.cz
8. - 9. Fyzika
EU-10-41 až EU-10-60
Člověk a příroda Ing. Miroslav Škoda
zs-seifertova@centrum.cz
6. - 8. Využití digitálních technologií
EU-11-1 až EU-11-20
Člověk a svět práce Tomáš Polák
zs-seifertova@centrum.cz
6. Informační
a komunikační technologie
EU-11-21 až EU-11-40
Informační a komunikační
technologie
Tomáš Polák
zs-seifertova@centrum.cz
6. - 9. Informační a výpočetní
technika
EU-11-41 až EU-11-60
Disponibilní časová dotace Tomáš Polák
zs-seifertova@centrum.cz
  Zeměpis
EU-12-1 až EU-12-36
Člověk a příroda Bc. Vladimíra Juricová
zs-seifertova@centrum.cz
  Přírodopis
EU-12-37 až EU-12-72
Člověk a příroda Mgr. Vladimír Holeček
holecek@zsseifertova.cz
  Zeměpis
EU-13-1 až EU-13-36
Člověk a příroda Bc. Vladimíra Juricová
zs-seifertova@centrum.cz
  Přírodopis
EU-13-37 až EU-13-72
Člověk a příroda Mgr. Vladimír Holeček
holecek@zsseifertova.cz
  Přírodopis
EU-14-1 až EU-14-36
Člověk a příroda Mgr. Vladimír Holeček
holecek@zsseifertova.cz
5. Přírodověda
EU-14-37 až EU-14-72
Člověk a jeho svět Mgr. Soňa Bílková
bilkova@zsseifertova.cz
 

(c) 2012 Jan Škoda DBnet.cz
WEB Administrátor: Jan Rohm